Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Organizacja Urzędu Miejskiego

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dukli określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Dukli (Zarządzenie 17/15 Burmistrza Dukli z 18 lutego 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Dukli).

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

W skład Urzędu wchodzą wydziały oraz stanowiska:

Wydziały:
Wydział Administracyjny i Rozwoju Gospodarczego - naczelnik Łukasz Piróg
Wydział Finansowy - naczelnik Jolanta Bik
Wydział Organizacyjny i Inwestycji - naczelnik Piotr Świder

Samodzielne stanowiska:
Stanowisko Radcy Prawnego - Janusz Kubit
Stanowisko wieloosobowe ds. Promocji i Informacji Turystycznej - Krystyna Boczar-Różewicz, Anna Chłopecka
Specjalista d/s BHP - Dorota Kurdyła
Kontrola wewnętrzna - Maria Bernadzikowska
Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Janusz Krowicki
Urząd Stanu Cywilnego - Jolanta Albrycht

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny zawarty w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dukli

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.